Zákaznícka zóna Švihaj Šuhaj je dočasne mimo prevádzky. :-(

Kontaktujte prosím náš dispečing na +421 919 305 305 alebo emailom na info@svihajsuhaj.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Vaši Šuhaji